از این پس می توانید با استفاده از سامانه رسا در منزل تست کرونا دهید!
رزرو تست کرونا
پزشکان رِسا
لیست پزشکان
پزشک متخصص بیماری خود را نمی‌شناسید؟ به‌راحتی می‌توانید از پزشکان عمومی رِسا بپرسید