سامانه رسا متعلق به شرکت برگ های سبز و نقره ای بوده و تمامی حقوق مادی و معنوی رسا متعلق به این شرکت است.
حریم خصوصی
حفظ حریم خصوصی یکی از مهم ترین ارزش های موجود برای شرکت برگ های سبز و نقره ای است به گونه ای که یکی از مهم ترین ارزش های ارائه شده توسط سامانه رسا، مخفی بودن شماره تماس تماس شخصی پزشکان از بیماران و بالعکس است. شما پس از برقراری اولین تماس توسط سامانه رسا، به عنوان کاربر رسا شناخته شده و کلیه اطلاعات مرتبط با استفاده از سامانه در اختیار رسا قرار خواهد گرفت.
این اطلاعات شامل موارد زیر است:
 • اطلاعاتی که کاربر مستقیما به رسا می دهد:
 • این اطلاعات شامل شماره موبایل فرد است. این شماره معرف شخص حقوقی استفاده کننده از رسا است.
 • اطلاعاتی که رسا در راستای استفاده از سامانه توسط کاربر به آن دسترسی پیدا می کند:
 • این اطلاعات شامل پزشک های مورد تماس، اطلاعات پرداخت و ساعات تماس می باشد.
  تماس های پشتیبانی جهت ارائه خدمات بهتر و بازبینی فرایند ضبط خواهند شد.
  شایان ذکر است که مکالمات و تماس های کاربران با پزشکان، کاملا محرمانه و خصوصی بوده و ضبط نشده و توسط شخص ثالث نیز شنود نخواهد شد.
  از طرفی رسا مانند تمام وبسایت ها، از کوکی ها و ابزار های جمع آوری IP استفاده می کند و اطلاعات مربوط به دستگاه و شبکه اینترنت و اطلاعات مشابه در اختیار و مورد استفاده رسا قرار خواهد گرفت.
  کامنت ها و نظرات و امتیازات ثبت شده توسط کاربران نیز از جمله اطلاعاتی است که در اختیار رسا قرار خواهد گرفت.
استفاده از اطلاعات:
شرکت برگ های سبز و نقره ای دسترسی کارمندان خود به اطلاعات را محدود نموده و هر فرد بنا بر مسئولیت خود به میزان مورد نیاز به اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
اطلاعات ثبت شده توسط سامانه رسا جهت ارائه، نگهداری و بهبود خدمات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همچنین این اطلاعات جهت برقراری ارتباط بهینه بین پزشک و کاربر و جهت اطلاع رسانی، کنترل کیفی، بررسی مشکلات و شکایات و موارد مرتبط مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
سامانه رسا از اطلاعات جمع آوری شده برای شخصی سازی سرویس های خود و ارائه بهترین خدمات به صورت فرد به فرد استفاده خواهد کرد.
رسا ممکن است نقد ها و نظر های ارسالی کاربران را در راستای رعایت قوانین شرکت برگ های سبز و نقره ای ویرایش کند. کاربران ضمن استفاده از امکانات این سامانه، حق ویرایش اطلاعات و استفاده از آن ها را در چهارچوب فوق الذکر به رسا اعطا نموده و حق اعتراض را از خود سلب می کنند. رسا ملزم است در صورت ویرایش نقد ها و نظر ها عبارت ویرایش شده توسط رسا را ذکر کند.
بدیهی است حفظ، نگهداری و حفاظت از اطلاعات به عهده رسا بوده و این اطلاعات در اختیار غیر قرار داده نخواهد شد، مگر به دستور مقام قضایی.
 • ۱. تعریف واژگان
 • ۲. آغاز و خاتمه قرارداد
 • ۳. عرضه سیم کارت، نصب و خدمات شبکه
 • ۴. هزینه‌ها
 • ۵. تعلیق
 • ۶. حدود مسئولیت‌ها
 • ۷. نقض قرارداد
 • ۸. شرایط عمومی
 • ۹. حساب مشترک
 • ۱۰. غیرفعالسازی سیم کارت