انتخاب پزشک
عضویت / ورود
۳
افزایش اعتبار
۴
تماس با پزشک

برای تماس با پزشک لازم است شماره موبایل خود را وارد کنید.

شماره موبایل شما نزد رسا امانت است و برای برقراری ارتباط با پزشک استفاده می شود. پزشک شماره تماس شما را نخواهد دید و هویت شما کاملا محرمانه می ماند.