آزمایش پزشکی در منزل

با سرویس آزمایش در منزل رسا می توانید به جای مراجعه به آزمایشگاه در آسایش منزل خود انواع آزمایش های پزشکی را انجام دهید. فرقی نمی کند که نسخه دارید یا خودتان مایلید که آزمایش های متنوع بدهید. سامانه رسا با همکاری معتبر ترین آزمایشگاه های تشخیص طبی، پاتوبیولوژی و ژنتیک هر شهر در خدمت شماست. آموزش پنل رسا

آسایش بیشتر
عدم ابتلا به کرونا
مقرون به صرفه
دریافت آنلاین نتیجه
بسته های چکاپ پزشکی

برای بررسی وضعیت سلامتی یا ابتلا به برخی بیماری ها شاید بخواهید آزمایش بدهید اما نسخه نداشته باشید و نخواهید به پزشک مراجعه کنید. برای این منظور می توانید از بین بسته های متنوع آزمایشی چکاپ رسا انتخاب کنید و در آسایش منزل خودتان نمونه گیری شوید.

آزمایش با نسخه و بیمه

اگر پزشک برای شما آزمایش تجویز کرده است کافیست که تصویر نسخه را برای ما بفرستید تا پس از نسخه خوانی، آمادگی ها، شرایط و هزینه انجام آزمایش شما در منزل را به شما اطلاع دهیم. اگر نسخه شما در دفترچه بیمه نوشته شده باشد تعرفه آزمایش شما مطابق تعرفه بیمه محاسبه خواهد شد.