مشاوره پزشکی با متخصص ایمنی شناسی

مشاوره پزشکی با متخصص ایمنی شناسی

از هر کجای ایران!

لیست متخصصین متخصص ایمنی شناسی

در دسترس
خارج از ساعت پاسخگویی

می توانید در این بخش لیست متخصص ایمنی شناسی سامانه رسا را مشاهده کنید و مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در دسترس
خارج از ساعت پاسخگویی
تصویر آقای دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی

آقای دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی ( آلرژی و ایمونولوژی بالینی ) ، ایمنی‌شناسی

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی ( آلرژی و ایمونولوژی بالینی ) ، دارای بورد تخصصی ، عضو آکادمی آسم و آلرژی آمریکا و عضو آکادمی آلرژی و ایمونولوژی اروپا

پزشک جدید
پزشک جدید
۷۵۰۰ تومان / دقیقه
انتخاب مشاور
۱
پزشک خود را از لیست انتخاب کنید
۲
شماره موبایل خود را وارد کنید
۳
هزینه مشاوره خود را پرداخت کنید
۴
با پزشک تماس بگیرید