مشاوره پزشکی قانونی

مشاوره پزشکی قانونی

از هر کجای ایران!

لیست متخصصین پزشکی قانونی

در دسترس
خارج از ساعت پاسخگویی

می توانید در این بخش لیست پزشکی قانونی سامانه رسا را مشاهده کنید و مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در دسترس
خارج از ساعت پاسخگویی
تصویر خانم دکتر فریده قدس

خانم دکتر فریده قدس

پزشکی قانونی

15 سال سابقه طبابت ، سابقه تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد ، عمومی داخلی پوست

پزشک جدید
پزشک جدید
۵۵۰۰ تومان / دقیقه
انتخاب مشاور
۱
پزشک خود را از لیست انتخاب کنید
۲
شماره موبایل خود را وارد کنید
۳
هزینه مشاوره خود را پرداخت کنید
۴
با پزشک تماس بگیرید