مشاوره پزشکی با جراح مغز و اعصاب

مشاوره پزشکی با جراح مغز و اعصاب

از هر کجای ایران!

لیست متخصصین جراحی مغز و اعصاب

در دسترس
خارج از ساعت پاسخگویی

می توانید در این بخش لیست جراحی مغز و اعصاب سامانه رسا را مشاهده کنید و مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در دسترس
خارج از ساعت پاسخگویی
تصویر آقای دکتر یوسف کریمی

آقای دکتر یوسف کریمی

جراحی مغز و اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه ایران ، دارای 23 سال سابقه طبابت ، همکاری با بیمارستانهای فجر، بعثت، محب، آسیا و تهرانپارس

پزشک جدید
پزشک جدید
۵۵۰۰ تومان / دقیقه
انتخاب مشاور
۱
پزشک خود را از لیست انتخاب کنید
۲
شماره موبایل خود را وارد کنید
۳
هزینه مشاوره خود را پرداخت کنید
۴
با پزشک تماس بگیرید