مقالات با تگ

برداشتن ناخن مصنوعی در منزل


توصیه‌های مهم برای داشتن ناخن‌های زیبا و سالم

توصیه‌های مهم برای داشتن ناخن‌های زیبا و سالم

همان طور که همه ما نقش خود را برای زیبای و مرتب کردن ناخن هایمان ایفا می‌کنیم، سالن‌های ناخن و زیبایی به طور نامحدود در انتظار ما هستند. در نتیجه ممکن است در حال حاضر سؤالاتی در مورد حفظ ناخن‌ها و کوتیکول‌های “cuticles” (پوست شفاف و سخت در محل رویش ناخن‌های دست و پا) سالم […]

مهسا حافظی 9 سپتامبر 2020