مقالات با تگ

توده مغزی چگونه ایجاد میشود


بیماری سرطان مغز و تومورهای مغزی چیست؟

بیماری سرطان مغز و تومورهای مغزی چیست؟

تومور رشد غیر طبیعی سلول‌ها است. سلول‌ها بلوک اصلی ساختمان بدن هستند؛ آن‌ها بافت‌ها و اندام‌ها را تشکیل می‌دهند. دائماً بدن سلول‌های جدیدی می‌سازد تا به ما در رشد، تعویض بافت فرسوده و التیام صدمات وارده کمک کند. به طور معمول، سلول‌ها به روش منظم تکثیر می‌شوند و می‌میرند، به طوری که هر سلول جدید […]

مهسا حافظی 6 ژوئن 2020