(خارج از ساعت پاسخگویی)
تصویر علی رستمی
کد رِسا:
۸۱۹۰

جناب آقای علی رستمی

روانشناسی

۵۰+ جلسه رضایت بخش

سوابق حرفه ای پزشک :

  • دانشجوی دکتری روانشناسی

  • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

  • کارشناس روانشناسی راهنمایی و مشاوره

  • سابقه فعالیت: از سال ۹۴

  • عضو نظام روانشناسی به شماره عضویت۳۰۴۵۰

زمان های پاسخگویی
امروز در دسترس نیست

۵۰+ جلسه رضایت بخش

زمان های پاسخگویی

در حال حاضر این متخصص پاسخگو نیست

شما می توانید در زمان پاسخگویی بعدی ( مشاهده ساعت های پاسخگویی) از طریق همین صفحه اقدام کنید و یا با سایر متخصصین مرتبط با این پزشک صحبت کنید.

هزینه هر دقیقه گفتگو با پزشک : ۳۵۰۰ تومان
متخصصین ممتاز

بهترین و زبده ترین پزشکان و روانشناسان ایران، رسا را برای ارائه خدمات تلفنی به مخاطبین خود برگزیده اند.

تماس ناشناس

کلیه تماس ها به صورت ناشناس با پزشک برقرار می شود و مکالمات شما و پزشک کاملا محرمانه بوده و در سامانه رسا ضبط نمی گردد.

تماس بدون معطلی

برای تماس با پزشک نیازی به نوبت و انتظار در مطب نیست. با سامانه رسا همین حالا به موبایل پزشک وصل شوید.